Andımız

Andımız

VETERİNER HEKİM ANDI

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN ÜYELERİ ARASINA KATILDIĞIM

ŞU ANDAN BAŞLAYARAK

Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma

Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma

Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;

Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime, bu amaçla

meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma

Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime,

İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından

tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma,

Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma,

sosyal, siyasal ve dinsel farklılık gözetmeksizin

mesleki bilgimin gereğini yapacağıma,

Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma

Bilimsel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek

 tedavi ve araştırma yapacağıma;

İNSANLIĞIN DEĞERLERİ,

BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE

ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM