"2019 yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi"